Echtscheiding via Mediation

Echtscheidingen worden veel geregeld via mediation. De andere mogelijkheid is met hulp van een advocaat waarbij de samenwerking altijd wordt bemoeilijkt, daar men uitgaat van standpunten. Bij mediation wordt de samenwerking bevorderd en gaat het om de belangen.

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor alle partijen. Als mediator behartigen we de belangen van beide partijen en zijn we gericht op een toekomst waarin deze kunnen samenwerken en de familiebanden gerespecteerd blijven. Het is ons streven u zo snel mogelijk uw doelen te laten behalen.

De financiën, eventuele kinderalimentatie en/of partneralimentatie, het convenant, en/of een ouderschapsplan kunnen door ons worden opgemaakt. Wanneer er de mogelijkheid is om subsidie te krijgen, zullen wij deze aanvragen.

Door de emoties is het soms moeilijk om de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. Er is pas een overeenkomst wanneer beide partijen er achter staan.

De tijd die nodig is om een scheiding te regelen is meestal sterk afhankelijk van de emoties waarin partijen zich bevinden. Na het kennismakingsgesprek zullen er twee afspraken minimaal nodig zijn. Als de aanvraag tot scheiding is ingediend duurt het nog 4 tot 6 weken voordat deze een feit is.

Maja Roozemond – Mediator

Contact opnemen

Voor verdere informatie kunt u met ons
contact opnemen via:

06 – 20 43 27 68
maja@roozemondmediation.nl

r00zemondMediation en echtscheiding