Wanneer Mediation?

Roozemond Mediation is er voor iedereen die een conflict heeft en dat wil veranderen. Dat kan zijn voor familie-, zakelijke- en alle andere denkbare situaties waarbij een omslag belangrijk is. Vanaf april 2005 wordt er ook door rechtbanken en het juridische loket,  doorverwezen naar de mediator. De relatief lage kosten en de duurzame resultaten zijn daarbij doorslaggevend.

In het algemeen is mediation een bekende vorm om conflicten aan te pakken, waarbij het gaat om een oplossing te vinden, die voor beide partijen een voordeel oplevert. Door samenwerking met andere mediators, kunnen we waar nodig professionele kennis om tafel krijgen.

  • Familie geschillen: echtscheiding, omgangsregeling en familietwist
  • Arbeidsconflicten: problemen met een collega of team of met je baas
  • Zakelijke geschillen: leveringskwestie, mislukte of moeilijke samenwerking of overname
  • Burenruzie (www.AlkmaarVerbindt.nl)
  • Pesten

Binnen bestaande organisaties wordt gewerkt op divers gebied; Diensten- en Serviceorganisaties, Woningcorporaties, Politie, Gemeenten, Scholen, Vrijwilligersorganisaties, Sportorganisaties, Advocatuur en Notariaat, Welzijn en Zorg, Nutsbedrijven, Werkgelegenheidsorganisaties (UWV e.d.)

Maja Roozemond – Mediator

Contact opnemen

Voor verdere informatie kunt u met ons
contact opnemen via:

06 – 20 43 27 68
maja@roozemondmediation.nl

r00zemondWanneer Mediation?