Hoe werkt Roozemond Mediation

Roozemond Mediation begeleidt het nemen van de nodige stappen om de relatie te verbreken. Een scheiding is vaak een van de meest emotionele tijden die een mens kan meemaken in zijn leven. Door de hoeveelheid aan emoties is het vaak een periode waarin iemand geen overzicht heeft, het niet lukt om rustig na te denken en je al gauw de angst voelt dat je misschien een verkeerde beslissing neemt of iets vergeet. Via mediation wordt dat in goede banen geleid. In de gesprekken worden punt voor punt de te nemen stappen besproken. Door de samenwerking met financiële experts, advocaten en andere professionals, wordt het optimale resultaat gegarandeerd.

Tijdens de mediation beslissen jullie zelf wat er geregeld moet worden en hoe jullie beiden dat willen realiseren. In het convenant of de vaststellingsovereenkomst worden de financiële afspraken opgeschreven. Het vermogen moet worden en verdeeld. Dat kan gaan over de verdeling van het huis, over wie er eventueel wil en kan blijven wonen, over polissen en verzekeringen, over schulden, over de pensioenen en/of erfenissen die verkregen zijn en de eventuele partneralimentatie.

Als er minderjarige kinderen zijn, is er bij de ontbinding van een scheiding of een geregistreerd partnerschap een ouderschapsplan nodig. Daarin zal de tijd die de kinderen bij beide ouders zijn in een zorgschema opgeschreven worden met ook een duidelijke verdeling van de vakanties, vrije dagen en feestdagen. De kinderalimentatie voor de minderjarige tot jongmeerderjarige kinderen staat in het ouderschapsplan beschreven. Als er geen huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen de ouders is, is het ouderschapsplan handig, maar niet verplicht. Als er problemen tussen de ouders ontstaan en de kinderen daarbij betrokken zijn, zal de rechter altijd opdracht geven om een ouderschapsplan te maken. Dit met de bedoeling onduidelijkheden voor de kinderen weg te nemen.

Wij verzorgen de ontbinding van een scheiding, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. De documenten die daarvoor nodig zijn variëren van een convenant, een vaststellingsovereenkomst, een ouderschapsplan, de partner- en/of kinderalimentatieberekeningen, de beschikking van de rechtbank, de akte van berusting en de inschrijving bij de gemeente van de scheiding. Maar ook verzorgen wij een herziening van een ouderschapsplan of een herberekening van de alimentatie. De documenten worden pas ondertekend als deze duidelijk zijn en jullie het ermee eens zijn.

De duur van de ontbinding van een scheiding is minimaal 4 á 5 weken of tot zo lang als ervoor nodig is. De ontbinding van een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract is korter, minimaal zo’n 2 weken, doordat deze niet door de rechter beoordeeld worden. Vooraf aan de mediation is er altijd de mogelijkheid voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dat gesprek worden de te nemen stappen uitgelegd en de vragen die jullie hebben beantwoord.

Maja Roozemond – Mediator

Contact opnemen

Voor verdere informatie kunt u met ons
contact opnemen via:

06 – 20 43 27 68
maja@roozemondmediation.nl

r00zemondHoe werkt Roozemond Mediation