FAQ – Veelgestelde vragen

Meer dan u denkt. Tegenwoordig hoef ik bijna nooit meer uit te leggen wat mediation inhoudt. Dat komt misschien ook, doordat nu al geruime tijd ( vanaf 1 april 2005) door de rechtbanken en juridische loketten wordt doorverwezen naar mediation. Wanneer de rechter van mening is, dat mediation de partijen minder schade zal opleveren dan voortzetting van de procedure, worden de partijen in de gelegenheid gesteld hun geschil met een mediator op te lossen.
Los daarvan kiezen steeds meer mensen voor mediation, wanneer zij in een conflict zitten. En personeelsfunctionarissen in bedrijven zetten mediators in. Aan werknemers die ‘ziek van een conflict’ thuis zitten wordt op advies van een Arbo-dienst ook regelmatig mediation aangeboden.

Nee, beslist niet! Je kunt niet achterover leunen en een ander het werk laten doen. Je moet zelf aan de slag. Wie intensief meewerkt aan het oplossen van zijn conflict, merkt over hoeveel creatieve gaven een mens soms beschikt! En dat leidt tot oplossingen.

Dat kan altijd. Wel spreek ik aan het begin van de mediation met de partijen af, dat zij dit zelf komen zeggen in een gesprek waar de andere partij ook bij aanwezig is. Dat is dan meteen het afsluitende gesprek en het einde van de mediation.

Dat kan ook. Of het verstandig is, zal moeten blijken. En ook dan geldt de afspraak, dat u dit zelf moet komen meedelen aan de mediator en de andere partij.

Voor elk geschil kan mediation worden ingezet. Voorbeelden:

  • Persoonlijke geschillen: echtscheiding, omgangsregeling, familietwist
  • Arbeidsconflicten: ruzie met de baas, problemen met je collega of je team
  • Zakelijke geschillen: leveringskwestie, mislukte samenwerking, overname
  • Burenruzie
  • Pesten: op scholen is z.g. peermediation vaak heel succesvol
    (www.mediationdoorleerlingen.nl)

Ja en nee. Uiteindelijk is de kern van elk conflict, dat mensen niet met elkaar kunnen communiceren. Iedere mediator kan behulpzaam zijn bij het herstel van de communicatie. Toch blijkt in de praktijk dat het soms waardevol kan zijn, als de mediator de (vak-)taal van de partijen spreekt.

Maja Roozemond – Mediator

Contact opnemen

Voor verdere informatie kunt u met mij
contact opnemen via:

06 – 20 43 27 68
maja@roozemondmediation.nl

r00zemondFAQ