Gerelateerde artikelen

WASHINGTON (ANP) – Echtscheiding wegens een slecht huwelijk maakt niet noodzakelijkerwijs gelukkig. Volhouden in een ongelukkig huwelijk tot het beter gaat, biedt betere kansen. Vijf jaar na een scheiding is de helft van de betrokkenen gelukkig, terwijl van de aanhouders tweederde na die periode gelukkig zegt te zijn. Dat meldde de Amerikaanse krant USA Today donderdag op basis van een nog niet openbaar gemaakt verslag van een wetenschappelijk onderzoek.

De resultaten zijn in tegenspraak met wat de meeste mensen denken, zei David Blankenhorn van het Institute for American Values tegen USA Today. ,,In gesprekken en in wetenschappelijke literatuur is altijd aangenomen dat het waarschijnlijk is dat je gelukkiger wordt als je een ongelukkig huwelijk beeindigt door echtscheiding. Dit is de eerste keer dat het wetenschappelijk onderzocht is. En nu blijkt dat er geen bewijs is voor deze aanname”, zei Blankenhorn.
Het onderzoek, dat deels door Blankenhorns instituut werd gefinancierd, is verricht door wetenschappers van de Universiteit van Chicago. Zij ondervroegen ruim 5200 gehuwde volwassenen. Bijna 650 daarvan bleken ongelukkig. Binnen vijf jaar bleek een kwart gescheiden. Bijna een op de vijf van hen was binnen vijf jaar weer gelukkig getrouwd.
De minst gelukkige huwelijken lieten de grootste veranderingen zien. Van de meest ontevreden partners bleek 80 procent na vijf jaar weer gelukkig, vertelde onderzoekster Linda Waite.
Echtscheiding bleek in vergelijking met getrouwd blijven niet te leiden tot minder verschijnselen van depressie of tot meer zelfwaardering. En in stand houden van ongelukkige huwelijken leidde volgens de onderzoekers in het algemeen niet tot escalatie. Wat is het geheim van de ongelukkige echtparen die veranderden in gelukkige echtparen? Volgens de onderzoekers zijn er drie routes. Sommigen ‘overlevenden’ deden niets dan volhouden. Zij werkten niet aan hun huwelijk. ,,Mettertijd gaat het beter op je werk, worden de kinderen ouder en anders en komen chronische problemen in een ander perspectief te staan.”
Anderen ondernamen actie om problemen op te lossen, hun gedrag te veranderen of de onderlinge communicatie te verbeteren. De onderzoekers noemen het opvallend dat maar weinig stellen naar een therapeut gingen. Vooral mannen bleken erg huiverig om iemand te betalen voor het oplossen van persoonlijke problemen.
De derde route is volgens de onderzoekers persoonlijke verandering. ,,Deze partners vonden alternatieve manieren om hun eigen gevoel van geluk te verbeteren waardoor zij ondanks een middelmatig huwelijk toch een gelukkig leven kregen.”

Hierna volgen de 36 vragen aan de hand waarvan het je helpt om je relatie in kaart te brengen en een beslissing te nemen. Is het scheiden of blijven?

 1. Denk aan de tijd dat alles tussen jou en je partner op zijn best was. Kun je dan zeggen dat alles tussen jullie toen echt heel goed was? Waren jullie verliefd, gelukkig, voelden jullie je lekker samen? Of was het “beste” in jullie relatie nooit erg goed?
 2. Heeft zich in je relatie meer dan een keer fysiek geweld voorgedaan? Een keer kan een vergissing zijn en hersteld worden maar als er vaker of structureel sprake is van geweld dan moet je gaan.
 Ook verbaal geweld moet niet worden onderschat. Ook wanneer dat structureel is dan kun je beter gaan.
 3. Heb je al concrete stappen ondernomen om te komen tot een leefwijze die de aanwezigheid van je partner volledig uitsluit?
 4. Als een “God” zou zeggen dat je mocht vertrekken, zou je je dan opgelucht voelen en het gevoel hebben dat je een einde aan je relatie kunt maken?
 5. Hebben jij en je partner op dit moment ten minste een duidelijke plezierige bezigheid of belangstelling gemeen (afgezien van de kinderen)? Iets dat je ook in de toekomst samen wilt delen en samen beleven?
 6. Kun je zeggen dat je partner in principe aardig, redelijk intelligent en redelijk normaal is, er aanvaardbaar uitziet en doorgaans niet onprettig ruikt?
 7. Slaat je partner je met tegenwerpingen om de oren als je ook maar iets wilt hebben voor jezelf? Merk je dat haast alles wat jij wilt wordt weggevaagd? Als je je zin soms krijgt was het dan al die moeite echt waard? Kortom, voel je je machteloos in je relatie?
 8. Heb je het steeds weer terugkerende, nooit verdwijnende gevoel dat je vernederd wordt of niet meetelt in je relatie?
 9. Vind je dat pogingen van jouw kant om iets ter sprake te brengen of om vragen te stellen door je partner gewoonlijk worden afgekapt, vooral bij dingen die belangrijk voor je zijn?
 10. Denk je vaak dat de kans dat je partner liegt groter is dan de kans dat je partner de waarheid spreekt?
 11. Ben je, als je de bewonderenswaardige eigenschappen van je partner en je eigen voorbijgaande boosheid of verdriet buiten beschouwing laat, echt op je partner gesteld? En krijg je de indruk dat je partner ook op jou gesteld is?
 12. Ben je, zoals de zaken nu tussen jullie staan, bereid om je partner meer te geven dan je al doet zonder daarvoor ook meer te verwachten van je partner?
 13. Willen jij zowel als je partner elkaar aanraken en zien jullie beiden ernaar uit om elkaar aan te raken en doen jullie moeite om elkaar aan te raken?
 14. Voel je een unieke seksuele aantrekkingskracht ten aanzien van je partner?
 15. Begrijpt je partner niet dat hij dingen doet (die jij hem verteld hebt) waardoor de relatie voor jou te slecht is om door te gaan?
 16. Is je partner niet bereid om echt iets te doen aan een door beide erkend probleem dat de relatie in jouw ogen te slecht maakt om mee door te gaan?
 17. Heb je geprobeerd het probleem van je partner waardoor je wilt vertrekken te laten rusten, het te vergeten of je er niet meer aan te storen? En is je dat gelukt?
 18. Als je praat over het probleem van je partner waardoor je relatie te slecht wordt om er nog mee door te gaan, erkend hij dat probleem dan, is hij bereid er wat aan te doen en is hij in staat om te veranderen?
 19. Is je partner wat jou betreft over een grens heen gegaan?
 20. Is er een helder te formuleren, met hartstocht beleden verschil tussen jullie beiden wat betreft de vorm, het wezen en de kwaliteit van je bestaan zoals je dat nu ervaart?
 21. Kun je zeggen dat je partner, ondanks alle verschillen die er tussen jullie zijn, wezenlijk of op een gebied dat voor jou van belang is, is zoals jij en dat op een manier waar jij je goed bij voelt?
 22. Hoe gaat je leven er uitzien als je weggaat? Is weggaan nu misschien onmogelijk, moeilijk of onprettig?
 23. Kijk je uit naar nieuwe dingen in een nieuw leven waardoor je aan weggaan denkt? Ben je bang voor nieuwe dingen in je nieuwe leven waardoor je overweegt om toch blijven?
 24. Weet je partner je zo sterk het idee te geven dat je een mafkees en nietsnut, een verliezer of een stomkop bent op een gebied dat voor jou van belang is, zo dat je daar zelf van overtuigd begint te raken?
 25. Doe je op grond van de geringschattende houding van je partner al het mogelijke om het contact met je partner zoveel mogelijk te beperken, afgezien van de momenten waarop gezamenlijke actie niet echt te vermijden valt?
 26. Heb je het gevoel dat je partner jou, over het algemeen en vaker wel dan niet, concrete steun geeft en echte belangstelling toont voor de dingen die je probeert te doen en die voor jou belangrijk zijn?
 27. Zou je iets belangrijks in je leven missen als je partner niet meer je partner was? Geeft wat je dan zou missen jou een goed gevoel over je partner omdat hij of zij in staat is jou dat te geven?
 28. Wat er ook gebeurd is waardoor jij je bedrogen of gekwetst voelt, vind je dat de pijn en de schade op den duur minder zijn geworden?
 29. Is het binnen je relatie echt mogelijk om elkaar oprecht te vergeven?
 30. Is het mogelijk om zonder moeizame strijd aan een redelijk verlangen van jou te voldoen?
 31. Is een bepaalde wens zo belangrijk voor jou dat jij jouw leven alleen daardoor bevredigend kan lopen?
 32. Heb je het gevoel dat jouw partner jou vooral ziet als doelwit van zijn agressie en kritiek?
 33. Hebben jullie over het algemeen een verschil van mening over de vraag wat intimiteit is en hoe die bereikt kan worden?
 34. Brengt je relatie met zich mee dat je plezier hebt samen?
 35. Hebben jij en je partner op dit moment bepaalde doelen of dromen voor jullie gezamenlijke leven gemeen?
 36. Als alle problemen in je relatie direct, als bij toverslag waren opgelost, zou je dan toch twijfelen tussen scheiden of blijven?

Maja Roozemond – Mediator

Contact opnemen

Voor verdere informatie kunt u met mij
contact opnemen via:

06 – 20 43 27 68
maja@roozemondmediation.nl

r00zemondLinks