Maja

Kinderen zelf laten kiezen?

Hoe moeilijk het is voor kinderen om zelf te mogen kiezen, blijkt soms pas jaren later.

Ouders die het fijn vinden als de kinderen zelf aangeven waar ze het liefst hun verjaardag vieren, of de kerst, of oud en nieuw, kunnen zomaar de kinderen waar ze het zo goed mee voor hebben, in een onmogelijke situatie duwen.

Elk kind is anders en elke ouder is anders. Je hoort echter regelmatig dat kinderen door de keuzevrijheid te krijgen, meteen in een loyaliteitsconflict schieten.

“Wat als ik zeg dat ik liever bij mamma ben, dan vindt pappa dat niet leuk. Ook als hij zegt dat het niet uitmaakt. Ik zie het en ik voel het meteen. Als ze nou een schema zouden hebben en dat aanhouden, dan kunnen zij dat regelen. Dan ben ik niet degene die een ouder waar ik van hou teleur moet stellen. Ik wou dat dit anders ging. Het liefste ga ik naar mijn vriendin, dan hoef ik tussen mijn ouders geen keuze te maken.”

Hoe verdrietig is dit. Helemaal als de ouders zich van geen kwaad bewust zijn. Omdat het de beslissing is van beide ouders om uit elkaar te gaan, is het ook aan de ouders om de keuzes die daaruit voortkomen als ouders samen te maken. Wanneer de kinderen om een andere reden een voorkeur hebben, zullen zij dit, mits zij zich veilig voelen, het de ouders laten weten.

MajaKinderen zelf laten kiezen?
Lees meer

Wat moet er in een ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan bevat alle afspraken die de ouders hebben gemaakt over de kinderen.
Belangrijk is om te weten dat als afspraken niet (meer) werken, deze geen standhouden. Er zullen nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Dat is in het belang van de kinderen en die staan altijd voorop. Het is, bij ontbinding van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wanneer er minderjarige kinderen zijn, verplicht om een ouderschapsplan te maken.

– Co-ouderschap of een andere verdeling. Dit kan ook afgesproken worden voor een paar maanden om te starten en dan opnieuw bekeken.

– Alimentatie voor de kinderen. Beide ouders zijn verplicht voor de kinderen te zorgen. De hoogte van de alimentatie kun je laten berekenen aan de hand van het aantal dagen per maand en de verdeling van de vakanties. Wàt je betaald aan de kinderen is een afspraak tussen de ouders. Inzicht in bv elkaars belastingaangifte kan van belang zijn. Veel is er een zg kinderrekening waar de toeslagen en alimentatie op gestort wordt.

– Gezag over de kinderen. Als beide ouders gezag hebben kun je dat niet zomaar veranderen. Als een ouder geen gezag heeft maar wel de ouderrol vervult, zal de rechter het gezag toewijzen.

– Inschrijven van kinderen bij verschillende ouders, kan een voordeel geven in de te ontvangen toeslagen.

– Vakanties, feestdagen en verjaardagen verdelen. Hier zijn makkelijke verdelingen voor. Belangrijk is dat het elk jaar wisselt, zodat het gelijk verdeeld is in het ouderschapsplan. Je kunt er altijd van afwijken als dat dat jaar beter is.

– Opvoedingszaken en huisregels bespreken en afspreken wie wat regelt.

– Nieuwe partners krijgen nieuwe afspraken. Alleen met toestemming van de andere ouder kunnen zij erbij zijn als het gaat om de kinderen. De naam pappa en mamma is enkel voor de eigen ouder. Tenzij gezamenlijk anders is overeengekomen.

– Veiligheid bieden. Het ontlasten van de kinderen maakt dat ze kind kunnen zijn. Dit kan als alle informatie via de ouders naar de kinderen gaat.

Het gaat met de kinderen goed als het met de ouders goed gaat. Zoek daarom naar een oplossing die voor de kinderen het beste werkt, maar ook voor jullie ouders.

MajaWat moet er in een ouderschapsplan?
Lees meer

Bij een mediation:

Don’ts bij een mediation.

Het is zo belangrijk om te realiseren wanneer je het proces, ook voor jezelf, bemoeilijkt. Dit is als we vasthouden aan onze negatieve emoties. Als je je eigen emoties laat prevaleren boven het zoeken naar de vorm van de oplossing. Als je de mediation gebruikt voor het halen van je gelijk. En natuurlijk als je meer geld wilt, meer financiële genoegdoening van de ander.

Dit zijn een klein aantal voorbeelden die maken dat je met voorbedachte rade en/of met zgn. gestrekt been naar de eerste afspraak komt in plaats van te willen zoeken naar compromissen.

MajaBij een mediation:
Lees meer

Do’s voor een mediation

Do’s voor bij een mediation.

Wat is nu de goede instelling om een mediation te voeren? Je verdiepen en luisteren naar de ander. Er vanuit gaan dat jijzelf beter moet luisteren. Je hebt ws een conflict omdat je niet snapt wat de ander denkt en bedoelt. Het is niet gezegd dat dit jouw schuld is, maar de oplossing is beter luisteren en vragen stellen totdat het duidelijk is waarom beslissingen zijn genomen.

Tijdens de intake wordt besproken wat de spelregels zijn voor het voeren van de gesprekken. Dat zijn; naar elkaar luisteren zonder onderbreken, elkaar met respect benaderen en zoeken naar een oplossing. Daar kan natuurlijk een heel rijtje bij gemaakt. Alle negatieve emoties zouden we moeten erkennen en blokkeren. Negatieve emoties als humeurig, boos, zielig, te kort gedaan, ongeduldig en helemaal alle gevoelens van wraak.

Nu is het natuurlijk jammer dat je alleen je eigen emoties kan regelen, maar dat is al moeilijk genoeg.

MajaDo’s voor een mediation
Lees meer