Tips & Tricks

Wat moet er in een ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan bevat alle afspraken die de ouders hebben gemaakt over de kinderen.
Belangrijk is om te weten dat als afspraken niet (meer) werken, deze geen standhouden. Er zullen nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Dat is in het belang van de kinderen en die staan altijd voorop. Het is, bij ontbinding van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wanneer er minderjarige kinderen zijn, verplicht om een ouderschapsplan te maken.

– Co-ouderschap of een andere verdeling. Dit kan ook afgesproken worden voor een paar maanden om te starten en dan opnieuw bekeken.

– Alimentatie voor de kinderen. Beide ouders zijn verplicht voor de kinderen te zorgen. De hoogte van de alimentatie kun je laten berekenen aan de hand van het aantal dagen per maand en de verdeling van de vakanties. Wàt je betaald aan de kinderen is een afspraak tussen de ouders. Inzicht in bv elkaars belastingaangifte kan van belang zijn. Veel is er een zg kinderrekening waar de toeslagen en alimentatie op gestort wordt.

– Gezag over de kinderen. Als beide ouders gezag hebben kun je dat niet zomaar veranderen. Als een ouder geen gezag heeft maar wel de ouderrol vervult, zal de rechter het gezag toewijzen.

– Inschrijven van kinderen bij verschillende ouders, kan een voordeel geven in de te ontvangen toeslagen.

– Vakanties, feestdagen en verjaardagen verdelen. Hier zijn makkelijke verdelingen voor. Belangrijk is dat het elk jaar wisselt, zodat het gelijk verdeeld is in het ouderschapsplan. Je kunt er altijd van afwijken als dat dat jaar beter is.

– Opvoedingszaken en huisregels bespreken en afspreken wie wat regelt.

– Nieuwe partners krijgen nieuwe afspraken. Alleen met toestemming van de andere ouder kunnen zij erbij zijn als het gaat om de kinderen. De naam pappa en mamma is enkel voor de eigen ouder. Tenzij gezamenlijk anders is overeengekomen.

– Veiligheid bieden. Het ontlasten van de kinderen maakt dat ze kind kunnen zijn. Dit kan als alle informatie via de ouders naar de kinderen gaat.

Het gaat met de kinderen goed als het met de ouders goed gaat. Zoek daarom naar een oplossing die voor de kinderen het beste werkt, maar ook voor jullie ouders.

MajaWat moet er in een ouderschapsplan?